Zaltech – World of Spices

Historia Zaltech.

Horst Zalto

1988

Pan Horst Zalto zakłada Zaltech GmbH w Salzburgu/Austria


Tadeusz Jedynak

1995

Założenie oddziału Zaltech w Polsce – dyrektor i wspólnik Tadeusz Jedynak


Helmut Gstöhl

2000

Helmut Gstöhl przejmuje najpierw zarząd spółki, a w 2002 od Horsta Zalto udziały w spółce


Gavkhar Ibragimova

2007

Założenie oddziału Zaltech na Ukrainie – dyrektor Gavkhar Ibragimova

Zaltech International GmbH, 5141 Moosdorf/OÖ, Austria
Salzburger Straße 1, T +43 7748 32200, Fax 444, office@zaltech.com